Positie Kiezen in samenwerking

Geplaatst door Elwin op 9-10-2011

Of u nu werkt bij een gemeente, een kinderopvangorganisatie of een opleidingsbureau, u doet er op het moment verstandig aan om uw strategie-document een nog dynamischer stuk te maken ofwel de frequentie waarin u deze bekijkt en bijwerkt flink te verhogen. Daarover gaat de komende serie blogs, waarbij ik telkens 1 aspect van een adaptieve strategie en positionering zal toelichten. Vandaag Deel I: Samenwerking.
 
Er is al veel gezegd en geschreven over het veranderende landschap van ondernemen en besturen in onze maatschappij. Om doelen te bereiken, of dat nu maatschappelijke doelen zijn, sociale doelen, commerciële doelen of, en daarvan zien we er steeds meer, gecombineerde doelen (denk aan de ondernemer die sterker inzet op de Planet en People uit People, Planet, Profit!), de keuze in samenwerkingspartners en de manier waarop er met hen wordt samengewerkt aan het bereiken van deze doelen is volledig anders dan tot nog toe.
 
Hoe anders dan? Met de verschuiving van geordende organisaties (hiërarchisch, matrix etc.) en een geordende samenleving, waar in respectievelijk het management of het bestuur de regie neemt ten aanzien van de te varen koers, naar netwerkorganisaties in een netwerksamenleving, is het niet zo vreemd dat ook de wijze van strategievorming en implementatie verandert.
 
Stel; u werkt bij een opleidings- of trainingsbureau. In het verleden werkte u samen met een aantal vaste partners waar mee u samen, volgens vaste afspraken, opleidingsproducten ontwierp, een marketingcommunicatieplan bedacht, en ieder een vast deel van de uitvoeringsafspraken voor zijn rekening nam.
 
In de huidige omgeving is dit een weliswaar een goede start, maar zeker niet voldoende. U dient zich te verbinden aan dynamische netwerken, uw manier van ontwerpen (van producten en diensten) verandert (vaak in de richting van co-creatie) en ook de manieren en momenten waarop u klanten bereikt veranderen.
 
De aanpassing aan al deze veranderingen vergt moed. De reflex van veel organisaties,  zeker ook die met publieke en maatschappelijke functies, is er een van onzekerheidsreductie. De Planning & Controlcyclus wordt aangescherpt en professionals in uw organisatie worden weer meer aangestuurd en 'gemanaged', niet alleen op de te bereiken doelen, vaak ook nog eens op de manier waarop deze doelen dan moeten worden bereikt. Een goed recept voor mislukking.
 
Dynamische samenwerking vraagt om het loslaten van te veel te voren bedachte eindtermen en eindbeelden. Dat geldt bijvoorbeeld ook heel sterk voor gebiedsontwikkelingsprocessen. Succesvolle gbo's vragen om een procesgerichte aanpak, waarbij een gemeente veel meer gaat faciliteren binnen grof omlijnde kaders. Door ruimte te bieden in regels en in samenwerking biedt zij kansen aan ondernemers en burgers. 
 
Durft uw organisatie voldoende los te laten?

Congresprogramma’s

Inspireren, leren, netwerken en profileren. Ons programma dient uw doelen.

Naar congresprogramma’s »

Trainingen & leergangen

Ervaringsleren met collega's en echt werken aan verandering. Wij maken een programma dat werkt.

Naar trainingen & leergangen »

Branche- & bedrijfsdagen

Uw branche, organisatie of product sterker positioneren. Kies positie met een sterk programma.

Naar branche- & bedrijfsdagen »